Jsme připraveni

07.01.2018

Od září roku 2017 vstoupila v platnost nová evropská norma EN 81-20. Výtahy uvedené do provozu po 1. 9. 2017 již musí tuto normu splňovat. Všechny námi instalované výtahy tuto normu splňují.